Tag Archives: سایت رسمی الهام صمدیان

کار دست روی کت

حاشیه ی این کار با سنگ متری و کریستال میباشد و داخل طرح با کریستالهای کوچک و بزرگ اشکی و سنگ پایه دار و سنگ رنگ پارچه

گلهای رز کریستالی

گلهای رز کریستالی ست شده با مبلمان منزل