تصاویر زیبا tagged posts

زیباترین خانه های درختی

تصاویر زیباترین خانه های درختی دنیا:

 

شاید شما با شنیدن اسم خانه های درختی یاد فیلمها و کارتنها بیفتید .همه ما زمانی که بچه بودیم در آرزوی داشتن خانه درختی در نزدیکی خانه مان بودیم. برای برخی از افراد این مسئله فقط یک آرزو باقی مانده است، اما بسیاری از مردم، آن را به خاطر سپرده اند. و برای تعداد انگشت شماری از مردم، این آرزو برآورده شده است.

در این پست عکسهای بسیار زیبا از خانه هایی که روی درختان ساخته شده اند .

1-tree-house

 

2-tree-house

 

3-tree-house

 

4-tree-house-cool

 

5-tree-house-cool

 

6-tree-house-cool

 

9-tree-house-modern

 

10-tree-house-modern

 

11-tree-house-modern

 

12-tree-house-modern

 

13-tree-house

 

14-tree-house

 

15-tree-house-simple

 

16-tree-house-simple

 

17-tree-house-simple

 

18-tree-house

 

19-tree-house-modern

 

خانه های درختی

خانه های درختی

 

 

21-tree-house

 

22-tree-house

 

23-tree-house

 

24-tree-house-kids

 

25-tree-house

 

لطفا نظرهاتون رو راجع با این خونه ها برام ارسال کنید.

 

 

اداه مطلب