Tag Archives: نمونه کمربند کار دستچ

انواع کمربند با کار دست

در این پست چند نوع کمربند با کار دست روی کتهای مجلسی براتون اماده کردم. یک نمونه کمربند تیکه دوزی شده روی کت مجلسی نمونه ی دیگر از کمربند روی کت مجلسی با ملیله شکسته و سنگ طراحی کمربند روی یکطرف کت