گیفت کادو عروسی tagged posts

گیفت و یادبود عروس به مهمانان

در این قسمت با مدل های زیبا از گیفت ها و یادبود عقد و عروسی آشنا می شوید …
شما می توانید با صرف هزینه ای اندک از میهمانان عروسیتان قدردانی نمایید و خاطره عروسیتان را برایشان ماندگار نمایید.

image

گیفت

image

نمونه گیفت

گیفت  چکمه ی طلایی با گل و مروارید و روبان

image

نمونه گیفت و یادبود

گیفت با نقل و گل و ربان
گیفت با قند و گل و ربان

image

نمونه ی گیفت

گیفت با نبات و برگ و گل و ربان

اداه مطلب