انواع کمربند با کار دست

در این پست چند نوع کمربند با کار دست روی کتهای مجلسی براتون اماده کردم.

image

یک نمونه کمربند تیکه دوزی شده روی کت مجلسی

image

نمونه ی دیگر از کمربند روی کت مجلسی با ملیله شکسته و سنگ

image

طراحی کمربند روی یکطرف کت

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>